อาจารย์นิษรา พรสุริวงศ์ หรือ อาจารย์ยุวดี ชูจิตต์

โทรศัพท์ : 02-972-7200 ต่อ 333 , 095-226-5753

โทรสาร : 02-972-7751

E-mail : nbu.conference@northbkk.ac.th

ที่อยู่ : สำนักวิจัย ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่) เลขที่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220