ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดเตรียมงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ หรือสามารถรายงานตัวทางอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน

กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เวลา รายละเอียด
1-15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนรายงานตัว
8.30 - 17.30 น. บัณฑิตสามารถมารายงานตัวได้ที่
 • อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
 • รายงานตัวทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์
 2. ทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
 3. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
 4. ปรินท์ใบ Payin เพื่อชำระเงินที่ธนาคาร

หมายเหตุ

 • ค่าประกันของเสียหายจำนวน 2,000 บาท สามารถนำไปหักเป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต / มหาบัณฑิตได้
 • หากไม่มีชื่อหรือสงสัยเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ สามารถสอบถามได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล โทร.02-972-7200 ต่อ 230
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-972-7200 ต่อ 230
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลที่ payment@northbkk.ac.th หรือทาง Fax. ที่ 02 - 972 - 8487
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-972-7200 ต่อ 101-103
21 กุมภาพันธ์ 2561
08.00 น. ลงทะเบียน  
 • บัณฑิตระดับปริญญาเอกและบัณฑิตระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5
 • บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ลงทะเบียนบริเวณพื้นที่เอนกประสงค์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 1
09.00 น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ ห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5
09.30 น. - ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ชี้แจงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ
- เริ่มการฝึกซ้อม (ช่วงเช้า)
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. บัณฑิตตั้งแถวเรียงตามลำดับ
 • ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท  ตั้งแถวบริเวณชั้น B อาคารเรียน 2
 • ระดับปริญญาตรี  ตั้งแถวบริเวณชั้น  B  อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง
13.30 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5
14.00 น. ผู้บริหารพบบัณฑิต
14.15 น. เริ่มซ้อมการเข้ารับประทานปริญญาบัตร (ช่วงบ่าย)
17.00 น. บัณฑิตรับชุดครุย
 • ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รับชุดครุย ณ ห้องปฏิบัติอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเรียน 1 ชั้น 2 
 • ระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบริหารธุรกิจ รับชุดครุย ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารเรียน 1 ชั้น 2
 • ระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์      รับชุดครุยบริเวณด้านหน้าห้องสัตตบงกช อาคารเรียน 1 ชั้น 3
หมายเหตุ การลงทะเบียน
 • บัณฑิตระดับปริญญาเอกและบัณฑิตระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5
 • บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ลงทะเบียน ณ บริเวณพื้นที่เอนกประสงค์  อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 1

การแต่งกาย

 • บัณฑิตชาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ผูกเนคไทสีน้ำเงินของสถาบัน สวมเสื้อชุดสูทสีดำ (ไม่สวมกางเกงยีนส์หรือเสื้อยืดทุกรูปแบบ)
 • บัณฑิตหญิง แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ไม่สวมกางเกงทุกรูปแบบ ใส่ชุดกระโปรง เท่านั้น) 
 • สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย และไม่มีโลหะประดับทุกรูปแบบ
22 กุมภาพันธ์ 2561
07.30 น. บัณฑิตตั้งแถวบริเวณอาคารเรียน 2 และด้านหน้าอาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง   
08.00 น. บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์
 • คณะผู้บริหารและคณาจารย์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา, การจัดการ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา, หลักสูตรและการสอน)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
09.30 น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ ห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5
11.30 น. พักรับประทานอาหาร
12.30 น. - บัณฑิตตั้งแถว
 • บัณฑิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ตั้งแถวบริเวณ ชั้น  B อาคารเรียน 2
 • บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตั้งแถวบริเวณ ชั้น B  อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง
- บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5
- พิธีกรชี้แจงลำดับพิธีการ
- เริ่มซ้อมการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
17.30 น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
18.00 น. งานเลี้ยงราตรีน้ำเงิน-ขาว โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ณ สนามกีฬากลางแจ้ง
หมายเหตุ การแต่งกาย
 • บัณฑิตชาย
  - ทรงผม: ทรงสุภาพ ยาวไม่เกินต้นคอ ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย ห้ามทำสีผม ห้ามใส่วิก และผมปลอม
  - เสื้อ: เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีน้ำเงินของสถาบัน สวมเสื้อสูทสีดำ
  - กางเกง: แบบสากลสีดำ ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา
  - เข็มขัด: หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดของสถาบัน
  - รองเท้า: หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ และไม่ผูกเชือก  สวมถุงเท้าสีดำ เท่านั้น  (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
 • บัณฑิตหญิง
  - ทรงผม: เกล้าผมไม่ปิดหน้าด้านซ้ายห้ามทำสีผม ห้ามใส่วิก และผมปลอม ไม่มีเครื่องประดับที่ผม  (บัณฑิตหญิงมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดําสอดชายผ้าไว้ในเสื้อ)
  - เสื้อ: เสื้อนักศึกษาสีขาวแขนสั้น ผ่าอกตลอด ติดกระดุมของสถาบันตลอดแนว ติดเข็มเครื่องหมายสถาบันที่อกด้านซ้าย
  - กระโปรง: สีดำแบบสุภาพเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่รุ่มร่าม ไม่อัดจีบ ไม่ปักเครื่องประดับ  และไม่ผ่าหน้า
  - เข็มขัด: หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดของสถาบัน
  - รองเท้า: หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ และไม่ผูกเชือก สวมถุงน่องใยบัวสีเนื้อ เท่านั้น  (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
 • บัณฑิตชาย-หญิง ที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติสีขาว โดยติดเครื่องหมายประจำสังกัด พร้อมแถบยศ และแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามฐานะที่ได้รับ (บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดําสอดชายผ้าไว้ในเสื้อ)
  (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
 • การแต่งกายบัณฑิตที่มียศทหาร ตำรวจ และยศว่าที่ร้อยตรี ซึ่งระบุไว้ในปริญญาบัตร
  ทหารและตำรวจที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
24 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 - 11.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารเรียน 1 ชั้น 2
12.30 น. - บัณฑิตระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ตั้งแถวบริเวณชั้น B อาคารเรียน 2
- บัณฑิตระดับปริญญาตรี ตั้งแถวบริเวณชั้น B อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง
- ริ้วขบวนธง ธงชาติ ธงสถาบัน และธงคณะ ตั้งแถวพร้อมกัน
13.00 น. บัณฑิตเดินแถวจากชั้น B อาคารเรียน 2 และชั้น B อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรืองไปยังห้องปทุมรัตน์
13.30 น. - บัณฑิตพร้อมกัน ณ ห้องปทุมรัตน์
- นิมนต์พระสงฆ์เข้าห้องปทุมรัตน์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องปทุมรัตน์
15.00 น. - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ ที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ)
- ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวปฏิญาณตน
- ประธานในพิธีประทานพระโอวาท
17.30 น. เสร็จพิธี
หมายเหตุ การลงทะเบียน
 • บัณฑิตระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีทุกหลักสูตร ลงทะเบียน ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารเรียน 1 ชั้น 2
การแต่งกาย
 • บัณฑิตชาย
  - ทรงผม: ทรงสุภาพ ยาวไม่เกินต้นคอ ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย ห้ามทำสีผม ห้ามใส่วิก และผมปลอม
  - เสื้อ: เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีน้ำเงินของสถาบัน สวมเสื้อสูทสีดำ
  - กางเกง: แบบสากลสีดำ ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา
  - เข็มขัด: หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดของสถาบัน
  - รองเท้า: หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ และไม่ผูกเชือก  สวมถุงเท้าสีดำ เท่านั้น  (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
 • บัณฑิตหญิง
  - ทรงผม: เกล้าผมไม่ปิดหน้าด้านซ้ายห้ามทำสีผม ห้ามใส่วิก และผมปลอม ไม่มีเครื่องประดับที่ผม  (บัณฑิตหญิงมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดําสอดชายผ้าไว้ในเสื้อ)
  - เสื้อ: เสื้อนักศึกษาสีขาวแขนสั้น ผ่าอกตลอด ติดกระดุมของสถาบันตลอดแนว ติดเข็มเครื่องหมายสถาบันที่อกด้านซ้าย
  - กระโปรง: สีดำแบบสุภาพเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่รุ่มร่าม ไม่อัดจีบ ไม่ปักเครื่องประดับ  และไม่ผ่าหน้า
  - เข็มขัด: หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย และใช้หัวเข็มขัดของสถาบัน
  - รองเท้า: หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ และไม่ผูกเชือก สวมถุงน่องใยบัวสีเนื้อ เท่านั้น  (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
 • บัณฑิตชาย-หญิง ที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติสีขาว โดยติดเครื่องหมายประจำสังกัด พร้อมแถบยศ และแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามฐานะที่ได้รับ (บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดําสอดชายผ้าไว้ในเสื้อ)
  (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)
 • การแต่งกายบัณฑิตที่มียศทหาร ตำรวจ และยศว่าที่ร้อยตรี ซึ่งระบุไว้ในปริญญาบัตร
  ทหารและตำรวจที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สวมชุดครุยทับ และสวมหมวกบัณฑิต)

ดาวน์โหลดเอกสาร