ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ตามสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคน

เลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 1.14 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง

นักศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ คว้าเหรียญทองแดง ในวันนักประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2020 ( I-New Gen Award 2020 )

ทีมนักศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ คว้าเหรียญทองแดง กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ นำเสนอ “ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้นที่หวงห้ามผ่าน LINE

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ -

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบกลางภาค

ทางสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ได้มีเวลาอ่านหนังสือในช่วงสอบได้มากขึ้น  ตั้งแต่วันจันทร์ที่

NBU Hilights

รอบรั้ว NBU

รวมภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

“นอร์ทกรุงเทพโบว์ลิ่งเกมส์ 2563” ครั้งที่ 3
NBU Innovative Startup #3
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาเขตสะพานใหม่
เปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563
งานเลี้ยงราตรีน้ำเงินขาว
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
อบรมสมาธิ ครั้งที่ 1 หลักสูตร “ชินนสาสมาธิ”
2020年新年晚会
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูในใจศิษย์ ครั้งที่ 16
为新的的一年做好事并提供食物
ICC学生入学MBA课程
毕业典礼 中国学生,短期泰语课程,五个月
พิธีแถลงข่าวการประกวดสื่อรณรงค์หัวข้อ “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันพนันรอบตัว”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google Classroom
NBU Innovative Startup #3
พิธีปิดการแข่งขัน ฟุตซอลอุดมศึกษา กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562
ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยสู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
NBU Innovative Startup #3 “Innovation Driving Business”
โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ “อ้อมกอดที่อบอุ่น”

Video

โครงการเจริญภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

NBU Innovation Startup #3

โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ ``อ้อมกอดที่แอบอุ่น`` 2562

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ