นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เดินทางไปศึกษาดูงานที่ บ.โอสถสภาและ บ.เจนบรรเจิด วังน้อย อยุธยา